Ochrana os. údajů

Ochrana osobních údajů

Eshop.BeautyStyle.cz klade velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Proto se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. V tomto prohlášení jsou uvedeny všechny informace a opatření, která používáme pro ochranu osobních údajů uživatelů našich stránek. Přístupem a užitím stránek Eshop.BeautyStyle.cz vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto prohlášení.

Získávání informací

Většinu stránek na Eshop.BeautyStyle.cz můžete navštívit bez nutnosti zadávat jakékoli osobní údaje. Na některých stránkách vás však můžeme požádat o některá data, abychom mohli poskytnout nabízenou službu, kterou požadujete. Mezi takové osobní údaje mohou patřit jméno a příjmení, email nebo telefon. Žádnou z těchto informací však nemusíte zadávat, ale bez nich nebude možné poskytnout požadovanou službu.

Použití informací

Vaše data používáme pro dodání služeb, které požadujete. Například při objednání slevy nebo pro elektronické zasílání zajímavých informací.

Zavázek chránit osobní údaje

Společnost Eshop.BeautyStyle.cz se zavazuje zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, jejich neoprávěné shromaždování nebo jiné zneužívání. Samozřejmě plně respektujeme všechna zákonná pravidla upravující nakládání s těmito daty.